titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Настоящи събития:

ataСдружение ??зкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня "Старинна"

ИЗЛОЖБА "LUMMIX"
в Център за съвременно изкуство - Пловдив, Баня "Старинна"
на 15.05.2016 г., неделя,
няма да бъде отворена за посещение.


ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня "Старинна"

ФЕСТИВАЛ НА СВЕТЛИНАТА – LUMMIX, ПЛОВДИВ 2016


ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня "Старинна"

ФЕСТИВАЛ НА СВЕТЛИНАТА – LUMMIX, ПЛОВДИВ 2016

Работно време:
ВТОРН??К - НЕДЕЛЯ
11.00 ч. - 19.00 ч.
Почивен ден ПОНЕДЕЛН??К
Обедна почивка:13.00 - 14.00 ч.


ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня "Старинна"

ФЕСТИВАЛ НА СВЕТЛИНАТА – LUMMIX, ПЛОВДИВ 2016

„ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СВЕТЛИННА ИНСТАЛАЦИЯ НА ОТКРИТО ЗА ФЕСТИВАЛ НА СВЕТЛИНАТА LUMMIX“
„Фестивал на светлината LUMMIX”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М4-164/29.05.2015 по програма БГ08 “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА”, малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”,
изпълнителят следва да осигури:
- Изработка и монтаж на светлинна инсталация съгласно техническо задание
Документи.


ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня "Старинна"

ФЕСТИВАЛ НА СВЕТЛИНАТА – LUMMIX, ПЛОВДИВ 2016

До: Заинтересованите участници
Дата:01.04.2016 г.
Уважаеми кандидати по процедура за избор с публичка покана с предмет: изработка на светлинен пърформънс и наем и изграждане на сцена на открито за Фестивал на светлината LUMMIX“, информираме Ви, че на стр. 2 от Приложение 2 – Оферта и стр. 2, т. 3.1. от Приложение 6 – Договор е допусната техническа грешка. Крайният срок за изпълнение е не по-късно от 30.04.2016 г., както е посочено в публичната покана, а не както грешно е изписано 29.04.2016 г. в двете посочени приложения. Качваме коригирани двете приложения – Приложение 2 и Приложение 6 и молим да имате предвид, че крайният срок за изпълнение е 30.04.2016 г., тъй като част от услугите, предмет на договора, следва да бъдат изпълнени на 30.04.2016 г.

Приложение 2 може да изтеглите от тук..

Приложение 6 може да изтеглите от тук..
Архив страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Седмица на Съвременното Изкуство:

Aрт Позитив:

Фронт за Комуникация - Проект за нови медии и теория

 Критика на чистия образ - между ментето и цитата

 

Гостуващи изложби:

 

© Сдружение Изкуство Днес 2009

xhtml nosp