titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Настоящи събития:

ataОТВОРЕНА ПОКАНА

Галерия Капана, Пловдив

Новото издание на Арт Позитив повдига темата за екологичното в изкуството, еко-устойчивост, връзката на човека с околната среда и съзнателна консумация в съвременното общество.
Тази година от Сдружение Изкуство Днес ще организираме изложба, която да бъде с възможно най-малко отпадък и токсичност на материалите. Авторите са насърчени да предложат произведения, които освен, че са свързани концептуално с екологичния дискурс, са и създадени от органични или рециклирани материали (recycle, upcycle), които в последствие могат да бъдат използвани или трансформирани в други артистични творби и не генерират отпадък.
По този начин се отразява самата нужда на човечеството в момента за „завръщане“ и интегриране на природния начин на мислене и в същото време ще се осъществи изследване на различните екологични практики в изкуството.
Ключови думи:
-Устойчивост
- Съзнателност
- Ефективен алтруизъм (изкуството като друг инструмент за екологичен активизъм)
- Рециклиране (recycle; upcycle)
- Без отпадък (zero waste)
- Екологичност на материалите
- Нулева емисия
- Природно-човешко

Изложбата ще се проведе м. март (втората половина) - м. април

За кандидатстване изпратете CV и проект на office@arttoday.org до 5-ти Февруари.


ata
Сдружение „Изкуство днес“


ataOpen Call Residency Plovdiv-Timisoara 2023

Резиденция Пловдив-Тимишоара  2023

Отворена покана

Сдружение "Изкуство днес" отправя отворена покана към артисти, работещи в Пловдив, творящи в областта на съвременното изкуство, за участие в резидентна програма RE-CONNECT 2023 Пловдив -Тимишоара.

За подробна информация по регламента на програмата, както  и кандидатури за нея пишете ни на office@arttoday.org

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма “Възстановяване и развитие на частни културни организации”
Концепция на Re- Connect

RE:CONNECT обединява 9 художника от Пловдив и 9 художника от Тимишоара за да изследват и да илюстрират чрез различни техники на съвременното изкуство тяхната интерпретация на събитие, място, история, импресия, културно наследство от града, в който живеят.  Изложбата „Митология на града“ ще създаде колекция от призми за разглеждане и преживяване на двете столици на културата, обозначавайки аналогични или противоположни тенденции в колективната опитност.
Митологията обживява „психе“ – гръцкия термин за душа. Тя е медиатор от частното към общото възприемане на света. По този начин митовете описват несъзнавани процеси на индивидуално и обществено ниво. Те свързват вътрешните и външните ни светове, чрез персонификация, премествайки ни от концептуалното към емпиричното. С метафоричното си значение митовете са като невидими влияния, които едновременно ни формират и пресъздават цикличността и преходността на съществуването. Митовете са вътрешна хроника на това, което сме. Те могат да бъдат интимни истини, които са най-добре разбрани, когато са родени в истории.
Съвременният градски топос предоставя възможност за изследване на различни исторически, политически, социални и индивидуални феномени. Всеки град съдържа в себе си и дава живот на комплексна система от разкази, легенди и истории, които отразяват структурите на колективното несъзнавано. Може ли модерния живот да осветли нови хоризонти през градските истории, които разказва? Какви истории върлуват из града? Каква е съвременната митология на градското?

ata
Сдружение „Изкуство днес“

СЕДМИЦА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2022

Пловдив, 2-11 септември 2022 г.


ata"ТЕЖЕСТТА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО"

Участници:
Ариел Рейшман
(Израел/Германия), Боряна Венциславова (България/Австрия), Венелин Шурелов (България), Вероника Цекова (България/Австрия), Десислава Терзиева (България), Елена Белантони (Италия/Германия), Емил Миразчиев (България), Лъчезар Бояджиев (България), Севдалина Кочевска (България), Селма Селман, (Босна и Херцеговина/САЩ)


Куратор Галина Димитрова-Димова

По „Непосилната лекота на битието” на Милан Кундера

Романът на Милан Кундера се занимава предимно с битието, с привидната лекота, с която е свързан всеки човешки избор, с трудностите, произтичащи от тази лекота, с проблема за избора на героите и за последствията от този избор.
В центъра на размислите, които водят до концепцията на новото издание на Седмицата на съвременното изкуство стоят антагонизмите, с които е свързано човешкото битие: тежест и лекота, свобода и зависимост, отговорност и безволие. „От тях противопоставянето тежест-лекота е най-загадъчното и най-многозначителното от всички противопоставяния.“
В тази изложба ние взимаме именно това, най-енигматично и многозначително противопоставяне, за да го разгледаме през призмата на днешния ден, на съвременния човек и на неговите желания и неволи.
За желанието да се освободим от занимания и грижи за да освободим време за нас, да спечелим време, което да посветим или инвестираме в нашето здраве и самоусъвършенстване.
Фокусът на нашето изследване е жаждата да се освободим - от мисли, действия, отговорности. Привидно лесното ни абдикиране от отговорност с думите „това не зависи от мен”, което пък ни носи онова усещане за безсилие и безнадежност. Те водят до усещане за неудовлетвореност и ленивост , за прехвърляне на вината на някой друг за незавидната ни съдба. Това може да бъде видяно и като форма на съвременно (пост-капиталистическо) робство, в което хората продават най-ценното си – времето, мислите и идеите, за да ги капитализират в комфортно битие.
Тук разглеждаме времето като ценност, като мерна единица или обменна монета с която боравим за да изпълним нашите желания.
Но именно отговорността и решимостта за действие дават смисъл на битието ни, дават значимост на съществуването ни както твърди и Милан Кундера. Колкото и да ни плаши тази непосилна тежест тя единствено може да ни накара да живеем достойно. „...тежестта, необходимостта и значимостта са три вътрешно взаимосвързани понятия: само това, което е необходимо, има тежест; само това, което тежи, е значимо.“. Лекотата никога не донася нужното на човека съпротивление, за да води той своите битки, тя не носи удоволствие, нито особен смисъл.
А красотата е последното нещо, което ни подкрепя в този нелек път. Красотата да изследваш, да се самоизследваш. „Красотата като грешка, последната фаза от еволюцията”
Така концептуалната рамка на Седмицата на съвременното изкуство в Пловдив 2022 е в посока да си върнем тежестта на съществуването и поетиката на образа, която ни олекотява и издига от земята, защото „Творчество за хората е като летенето за птиците”.

Посветено на Пламен Димов. За жертвите, които даваме в трудният път на осъзнаването на непосилната лекота на битието.

Седмицата на съвременното изкуство през 2022 година в Пловдив ще включи отново временни художествени намеси в градска среда под формата на инсталации, пърформанси или герила акции, които реферират към темата.

На 3 септември от 18 до 20 ч., ще се проведе конференция с мотото „Призовете града, призовете хората”. Тя ще разгледа художествените намеси в градска среда, като артистична практика, която търси ангажираност или взаимодействие с публиката.
Конференцията ще се проведе в подземният етаж с разкопки от Римският стадион, под магазин H&M.
Откриването: 3 септември от 20 ч. с пърформанс „MirroMorphosis” на Ирина Стоянова и Христо Желев.

Седмица на съвременното изкуство се осъществява в партньорство с Община Пловдив, Goethe-Institut и Градска художествена галерия - Пловдив и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Седмица на съвременното изкуство е част от културния календар на Община Пловдив.
Архив страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Седмица на Съвременното Изкуство:

Aрт Позитив:

Фронт за Комуникация - Проект за нови медии и теория

 Критика на чистия образ - между ментето и цитата

 

Гостуващи изложби:

 

© Сдружение Изкуство Днес 2009

xhtml nosp