titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Настоящи събития:

ata
Сдружение „Изкуство днес“

Представя

АРТ ПОЗИТИВ 2022

Галерия Капана
Пловдив, ул.„Райко Даскалов“ №29

23 март - 20 април, 2022
Откриване 23 март, 18:00 ч.

Работно време:
вторник - неделя от 10:00 до 18:00 ч.
почивен ден: понеделник

СВОБОДА

15-тото издание на Арт Позитив отново ни среща с вълнуваща тема – за свободата, вечна и все по-актуална в съвременния контекст на война. Макар създадени и планувани преди тези събития, произведенията в изложбата сякаш придобиват нови измерения, които ни приближават още по-истински към значението на темата.
Търсенето, както и въплъщаването на свободата са изконно човешки измерения, които би трябвало да ни обединяват и възвисяват. Свободата като колективен, а не само индивидуален феномен, носи със себе си осъзната отговорност към другите и към социалната и околна среда. Тя е ключът към един по-добър свят.
Свободата може да бъде видяна през различни социални, политически, културни, художествени и духовни проблематики - например свобода и общество; свобода и социални различия; политически форми на свобода; свобода, пол и сексуалност; свобода и екология; духовни, физически и творчески измерения на свободата, и други. Рефлексиите върху множеството аспекти на свободата ще бъдат представени през иновативния подход на Арт Позитив, който ще събере млади и вече утвърдени автори, за да ни представят творби, използвайки всички форми на съвременното изкуство.
Текст: Калина Пейчева

Участници:
Аарон Рот, Бисер Кирилов, Велина Христова, Дориан Болка, Ева Петкова, Елена Савова, Еми Куртoва, Емил Миразчиев, Жените на РЪБ-а, Ива Вачева, Иван Иванов, Иван Карев, Ивелина Иванова, Илияна Манукова, Мира Мохсен, Мич Брезунек, Надя Генова, Осман Юсеинов, Петър Кочевски, Саркис Нерсесян, Севдалина Кочевска, София Грънчарова, Харита Асумани, Яна Костова.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и Национален фонд „Култура“

Медийни партньори: BNT2, Katra FM, Медия Кафе, въпреки.com, Под Тепето

Арт Позитив е проект на Сдружение „Изкуство днес“, член на международната мрежа от немски културни общества в чужбина на Гьоте-институт.

ata
Сдружение „Изкуство днес“

Център за съвременно изкуство – Пловдив

АРТ ПОЗИТИВ 2022

"СВОБОДА"

От Сдружение Изкуство днес Ви представяме художниците, които ще участват в предстоящата изложба на Арт Позитив - Свобода, която ще се проведе от 23 март до 20 април в Галерия Капана.

Членовете на журито: Йоханнес Артинян - скулптор, доц. Весела Статкова - мултимедиен артист, доц. Живка Валявичарска - изкуствовед, Прат институт , Ню Йорк, се изправиха пред трудното решение да изберат проекти измежду повече от 40 кандидатури.
С блестящите си идеи са одобрени за участие: Аарон Рот, Бисер Кирилов, Велина Христова, Дориан Болка, Ева Петкова, Елена Савова, Еми Куртoва, Емил Миразчиев, Жените на РЪБ-а, Ива Вачева, Иван Иванов, Иван Карев, Ивелина Иванова, Илияна Манукова, Мира Мохсен, Мич Брезунек, Надя Генова, Осман Юсеинов, Петър Кочевски, Саркис Нерсесян, Севдалина Кочевска, София Грънчарова,
Харита Асумани, Яна Костова.


ata
Сдружение „Изкуство днес“

Център за съвременно изкуство – Пловдив

Отворена покана

Артисти работещи в Пловдив са поканени да представят проект за изложбата СВОБОДА, петнадесето издание на АРТ ПОЗИТИВ, което ще се проведе от 23 март до 20 април 2022г. в галерия Капана, Пловдив. Който има желание да представи проект, молим да изпрати заявка на office@arttoday.org, за да получи подробна информация. Проекти се приемат до 5 февруари 2022 г.


ata
Сдружение „Изкуство днес“

СЕДМИЦА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2021

CONTEXTUS
ВРЕМЕННИ АРТИСТИЧНИ НАМЕСИ В ПУБЛИЧНА СРЕДА


https://week2021.arttoday.org


11.09 - 18.09.2021

Откриване 11.09 от 18:00 часа, ул. Станислаяв Доспевски до ГХГ – Пловдив
Пърформанс „Тарзан“ на Йохан Лорбер

Art is not there simply to be understood. ...
It is more the sense of an indication or suggestion.
Joseph Beuys

Участници:
група 7+1 (Йоханнес Артинян, Панчо Куртев, Илко Николчев, Камен Цветков) – арт инсталация „XL PROJECT“ (подлез „Чифте баня“)
Йохан Лорбер, Берлин – пърформанс „Тарзан“, (фасада на ГХГ – Пловдив);
видео творби (витрини на главната улица)
Марина Попска – „Идеалът“, арт инсталация, обекти от филц (разкопки пред Централна поща)
Сандро Арабян – „В началото“, фото инсталация (подлез Тунела – север)
Севдалина Кочевска – „bad Beuys“, неон (централна витрина на ГХГ – Пловдив); „Връзки“, арт инсталация-пърформанс (разкопки пред Централна поща)
Цветан Кръстев – „Игра с морето“, видеоинсталация (фонтана с пеликаните); видео творби (витрини на главната улица)
Герила акции в публично пространство с видеа на Йохан Лорбер и Кирил Кузманов

Куратор Йоханнес Артинян

ВЪВЕДЕНИЕ
Изкуството, или казано по-непретенциозно, „художествените намеси“ в публична градска среда са сред най-ранните форми на човешка артистична дейност. Практически рисунките в пещерите (пра-пра родителите на днешните графити) са били някаква форма на публично общуване чрез изкуство. Хронологически те предхождат приетите днес за класически галерийни и музейни формати. Модерното, или по-точно съвременното разбиране на понятието, датира от средата на 20-век. Две от основни характеристики на този тип проекти са демократичността и социалната им ангажираност. В този контекст термините демократично и социално следва да се разбират в най-широкия им смисъл. Тази година се навършват 100 години от рождението на един от най-влиятелните и значими творци на 20 век - Йозеф Бойс. Основната концепция-идея на Бойс може да бъде обобщена:
„независимо от своя произход, култура, сексуална ориентация, образование или професия всеки е творческа личност по рождение, той може да формира и трансформира собствения си живот и обществото, в което съществува.“
Колкото и идеалистични да изглеждат тези мисли днес, художествените намеси в публичното пространство директно и/или опосредствено влияят и променят социалната среда. Именно тази тяхна характеристика е в основата на идеята за проекта CONTEXTUS.

ПРОЕКТЪТ
CONTEXTUS включва серия от арт инсталации и акции на съвременни артисти, които ще се реализирани в Пловдив през 2021 г. Проектът не цели да вкара авторите в тесни формални или концептуални рамки. Целта е артистите да развият проектите си в контекста на публичното пространство (архитектурно, социално и времево).
Латинската дума CONTEXTUS, която най-общо може да се преведе „връзка, съгласуваност“, илюстрира търсената в проекта взаимообвързаност между среда (като архитектурна и социална даденост) и намеса-изкуство.
Друг важен аспект, който отново препраща към Бойс, е неизбежната „интерактивност“. Поставен в публичното пространство художественият обект/акция предизвиква реакция.
Тези реакции могат да бъдат от различен характер:
- директни, когато зрителят със своите действия пряко участва в художествения процес,
- косвени, когато промените в средата водят до промяна на поведението,
- на мисловно ниво, когато даденият художествен обект предизвиква определени разсъждения, надхвърлящи самия обект-намеса в естетическия му смисъл. И т.н.
Отделните прояви (инсталации, пърформанси и т.н.) ще се реализират в различно време и на различни места в Пловдив. Това ще позволи проектът да е фокусиран върху всяка отделна акция и съответно да предизвиква обществено внимание в по-голям времеви период.

Седмицата на съвременното изкуство е проект на Сдружение „Изкуство днес“, член на международната мрежа от немски културни общества в чужбина на Гьоте-институт.

С подкрепата на: Община Пловдив, Гьоте-институт, Национален фонд „Култура“, Градска художествена галерия – Пловдив


Медийни партньори: BNT2, въпреки.com, Katra FM, Под Тепето, Медия Кафе, Капанаata
Сдружение „Изкуство днес“

АРТ ПОЗИТИВ 2021

[Не]реалност

виртуален турАрхив страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Седмица на Съвременното Изкуство:

Aрт Позитив:

Фронт за Комуникация - Проект за нови медии и теория

 Критика на чистия образ - между ментето и цитата

 

Гостуващи изложби:

 

© Сдружение Изкуство Днес 2009

xhtml nosp