titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Настоящи събития:

ata


Сдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня Старинна

ОТВОРЕНА ПОКАНА
За участие във Фестивал за съвременно изкуство

АРТ ПОЗИТИВ 2014

За единадесета поредна година сдружение „Изкуство днес” организира проекта Арт Позитив - единствен по рода и мащабите си форум за изява на артисти от Пловдив , който насърчава развитието на съвременното изкуство. За куратор на АРТ ПОЗИТИВ 2014 е избран Красимир Добрев, който задава темата "ФОРМАЛНО" във всичките му значения и възможности за интерпретация. Фестивалът не поставя никакви ограничения за изразни средства и насока, което дава възможност за изява в областта на живописта, скулптурата, аудио-визуалните изкуства, пърформанс, музика, театър, танц, инсталации и хепънинг, изяви в градска среда.

Фестивалът дава подобаващо поле за изява както на вече утвърдени артисти, така и на млади художници, които тепърва започват творческите си търсения в сферата на съвременното изкуство, с което сдружение „Изкуство днес” има възможността да подпомага развитието на млади таланти. Кандидатите могат да изпращат своите проекти заедно с кратка творческа биография и приблизителен бюджет до 15-ти март 2014. Поради ограничения бюджет на тазгодишното издание проектите ще бъдат частично финансирани. След изтичане на крайния срок, куратора избира проектите, които да вземат участие във фестивала.

"ФОРМАЛНО"
АРТИСТЪТ ПРИСЪСТВА ФОРМАЛНО НА З/зЕМЯТА

Куратор - Красимир Добрев

В ерата на световната корпоративна икономика присъствието на артиста има някакво „съществено значение”. Това „съществено” поражда въпроса доколко това присъствие е от съществено значение? Неговият творчески принос играе ли някаква роля днес и явява ли се преграда срещу вцепеняващата материализация, вкаменила човешкото битие за вечни времена? Несъмнено днес изкуството губи все повече идейния си критичен и самокритичен език и става израз по-скоро на една изкуствена митология, част от хиперпотреблението.
Днес изкуството придобива все повече развлекателен характер и артистът се превърща в обслужващ персонал, който се преструктурира в съюзни, политически, икономически, фестивални, мейнстрийм формации. Дали това не е начин за оцеляване?
Днес дори да се протестира, критикува, развеселява, анализира, състезава, скандализира, рекламира и каквото и да е друго да се прави, си остават различни видове развлечения и забавления, от които се пораждат съмнения, сравнения и въпроси.
Ако артистът наистина присъства формално на земята, възникват следните въпроси:
- Дали не се е превърнал в педант, който държи само на обредността, на една отдавна канонизирана ритуална форма?
- За да съществува и да се развива, приема ли безусловно да спазва установени форми и правила?
- Не изпада ли непрекъснато във формалности, наложени от него самия или от други формални изисквания?
- Не се ли е превърнал в парвеню, което спазва съвсем точно най-съвременната редакция за етикет и протоколна процедура?
- Желае ли всяка негова творба да е поставена под официален етикет, придружен с официално поведение, дори творбата да е скована и бездушна?
- Дали всяка манифестация за модерност внезапно превръща произведението му в конвенциална находка, условен знак за равенство, шаблон, оформен с предишни заемки, тържествена редакция на общоприето поведение, което говори вече за формат, който най-често е публикуван в масмедиите?
- Дали обича да бъде организиран в творчески, политически, икономически и фестивални съюзи и по този начин да бъде установен на безопасно място? Защото ако е така, от това следва артистът да бъде разположен в боен ред и структуриран по всички правила в една сигурна система?
- Колкото и да е радикален в своята модерност, не обича ли все пак да изглежда церемониален?
- Дали в детството си не е възпитаван да бъде верен на себе си, да демонстрира присъствие в типично свой стил, да бъде стилен, колкото и да е смъртоносно за състоянието на духа му? В желанието си да бъде оригинален остава винаги формален.
- От какво съществено значение за него и другите е да изглежда в отлична форма или обратното - колкото и да не му се иска, но винаги верен на формулярите, модула, модела, типа, калъпите, образците и други?
Артистът все повече добива вид на един добре обучен, трениран, префасониран в едно чисто явление на природата, но за съжаление, грозно манипулиран от няколко индивида, които управляват планетата.

Условия за участие:
1. Творческа биография
2. Авторски проект – описание на идеята и бюджет за реализация
3. Визуални материали

Предложенията се изпращат:
- в дигитален формат на: office@arttoday.org
в следните формати: .doc, pdf, .jpg, .gif, .png, .avi, .mpeg2, quick time, mp3.;
- в аналогов формат на: Пловдив 4000, ул."Константин Стоилов" 36 – сдружение “Изкуство днес” - препоръчано приоритетно, с куриер или лично.

Краен срок за приемане на предложения: 15.03.2014 г.

Не се колебайте да задавате въпроси на office@arttoday.org
ata
Сдружение Изкуство Днес

ви кани на откриване на изложбата

"BLACK SEA CALLING"

Откриване на изложбата
сряда, 20 ноември, 2013, 19:00
в HilgerBROTKunsthalle
в рамките на VIENNA ART WEEK 2013
ataУчастници:
Dan Acostioaei, Yesim Agaoglu, Ilgen Arzik, Michael Aschauer, Mher Azatyan,Catrin Bolt, Gabriele Edlbauer, Markus Hahn, Michael Hieslmair / Michael Zinganel,Karl Karner / Linda Samaraweerová, Konstantine Kitiashvili / Group Bouillon,Katharina Lackner, Paran Pour, Alexandru Raevschi, Christoph Schwarz,Vasili Subbotin, Veronika Tzekova, Gamlet Zinkovsky

BLACK SEA CALLING е резидентна програма за обмен между
Австрия и девет страни от региона на Черно море. Всички 19 художници са пребивавали през
2012/2013 г. в Армения, Австрия, Азербайджан, България, Грузия, Молдова,
Румъния, Русия, Турция и Украйна.
Изложбата представя тези художници с творби, отразяващи
различните културни контексти на участващите страни.

Местоположение: HilgerBROTKunsthalle
Absberggasse 27, 1100 Vienna, Austria
http://www.brotkunsthalle.com

Продължителност: 21 Ноември, 2013 - 15 февруари 2014 г.
Работно време: Пон-Съб. от 12:00 до 18:00 часа


BLACK SEA CALLING е проект на
<Ротор> Център за съвременно изкуство Graz

В сътрудничество с:
Международен отдел за културна политика във Федералното министерство
за европейски и международни въпроси

AIR Krems, Сдружение "Изкуство Днес", Пловдив, Atelierhaus Salzamt, Linz,
Център за съвременно изкуство, Кишинев, Център за Visual Introspection Букурещ,
Cultural City Network Graz, CSM / Фондация Център за съвременно изкуство, Киев,
GeoAIR Тбилиси, Krasnodar Институт за съвременно изкуство, Kunsthalle Exnergasse
Виена, Künstlerhaus Büchsenhausen Innsbruck, NOMAD & CAMP Истанбул,
Suburb Cultural Center, Ереван, Клуб на Обединените артисти (BRK) Baku

BLACK SEA CALLING е носител на наградата на Bank Austria Art за 2011
в категорията международни проекти.

http://www.blackseacalling.eu
ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня Старинна

Седмица на съвременното изкуство 2013

"Смущения в структурата"

4 септември – 6 октомври 2013, Център за съвременно изкуство Пловдив, Баня Cтаринна
ata

Керстин Флаке, Replaces 14 (от серията Replaces), 2012, C-print


Участници:
Николай Ангелов, Йоханес Артинян, Василена Ганковска, Оливер Косак, Ахмет Огют, Иза Розенбергер, Щефан Фишер, Керстин Флаке, Тило Шулц, Джун Янг


Куратор: Илина Коралова


Изложбата представя художници, които чрез работите си изследват структури. Било то съвкупността от форма, материал, композиция, светлина в създаваното от авторите художествено произведение (скулптура, фотография, живопис), било то градивните елементи на даден архитектурен ансамбъл (изложбено пространство, градска архитектурна среда), или в по-широк смисъл – взаимоотношенията между индивидите и институциите в дадено общество – под “структура” в случая се разбира конфигурацията от елементи и техните взаимовръзки, които образуват едно цяло. Художниците поставят под съмнение стабилността на това цяло, вглеждат се във връзките, които го изграждат, деконструират ги или ги разглеждат под неочакван ъгъл.

С помощта на широк спектър от художествени медии – фотография, инсталации, живопис, видео – артистите насочват вниманието си към различни аспекти на предложената концепция. Преструктурирането на съвременните общества, разпадането на традиционни връзки и обособяването на нови между социални групи, които до момента не са взаимодействали, отварянето на (политически, икономически, културни) системи, но и обратната реакция на капсулиране и съпротива срещу външни елементи са някои от основните теми в творбите на участниците. Друга характеристика в работите им е вглеждането в явления или в определени детайли от тях, които често са смятани за периферни и остават извън вниманието, но в действителност са знакови за функционирането или по-цялостното разбиране на даден контекст. В произведенията тези “незначителни” елементи придобиват централно място, като по този начин артистите предлагат един различен поглед върху познати феномени. Важен елемент, който свързва художниците – независимо от контекста, който ги е формирал – е съзнанието, че самите те са част от дадена структура или система (художествена, социална, икономическа), което определя и техния артистичен подход. Творбите им се развиват от вътре навън, т. е. като разглеждат, експериментират и дори разграждат елементите на артефакта, който създават, авторите коментират явления, преминаващи отвъд рамките на конктретното произведение и границите на изложбеното пространство, изразявайки по такъв начин личната си позиция спрямо средата и обществото, в които самите те живеят и работят.

Важна роля в изграждането на изложбата играе и мястото, в което тя се провежда. Старинната турска баня е сама по себе си елемент от изчезнала обществена система, интегриран в нова среда. Тя успешно изпълнява съвършено различна функция от първоначалната си, но в същото време присъщите й архитектурни белези представляват предизвикателство за новите й “ползватели”. В този смисъл изложбеното пространство на Банята може да се разглежда като една структура – отворена за намеси, но и поставяща редица ограничения. По аналогия с идеята на изложбата, участниците са свободни да я изследват, анализират, да я вградят в творбите си.

“Седмица на съвременното изкуство” е проект на Сдружение “Изкуство днес”
в партньорство с Община Пловдив и Гьоте-институт България.

Осъществява се със съдействието на: ifa Institut für Auslandsbeziehungen e. V., Gaudenz B. Ruf Award For New Bulgarian Art, Австрийско посолство в София.

Медийни партньори: БНТ, БНТ2, радио Катра ФМ, Дарик радио, Дарик News.

ПЛОВДИВ – КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019

РАБОТНО ВРЕМЕ
ВТОРНИК – НЕДЕЛЯ
10.30 Ч. – 18.00 Ч.
ПОНЕДЕЛНИК – ПОЧИВЕН ДЕН
Вход: 1лв. /0.50 лв. за ученици, студенти и пенсионери/
ЧЕТВЪРТЪК - безплатен вход
Архив страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Седмица на Съвременното Изкуство:

Aрт Позитив:

Фронт за Комуникация - Проект за нови медии и теория

 Критика на чистия образ - между ментето и цитата

 

Гостуващи изложби:

 

© Сдружение Изкуство Днес 2009

xhtml nosp