titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Настоящи събития:

ata
Сдружение „Изкуство днес“

Център за съвременно изкуство – Пловдив

Отворена покана

Артисти работещи в Пловдив са поканени да представят проект за изложбата СВОБОДА, петнадесето издание на АРТ ПОЗИТИВ, което ще се проведе от 23 март до 20 април 2022г. в галерия Капана, Пловдив. Който има желание да представи проект, молим да изпрати заявка на office@arttoday.org, за да получи подробна информация. Проекти се приемат до 5 февруари 2022 г.


ata
Сдружение „Изкуство днес“

СЕДМИЦА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2021

CONTEXTUS
ВРЕМЕННИ АРТИСТИЧНИ НАМЕСИ В ПУБЛИЧНА СРЕДА


https://week2021.arttoday.org


11.09 - 18.09.2021

Откриване 11.09 от 18:00 часа, ул. Станислаяв Доспевски до ГХГ – Пловдив
Пърформанс „Тарзан“ на Йохан Лорбер

Art is not there simply to be understood. ...
It is more the sense of an indication or suggestion.
Joseph Beuys

Участници:
група 7+1 (Йоханнес Артинян, Панчо Куртев, Илко Николчев, Камен Цветков) – арт инсталация „XL PROJECT“ (подлез „Чифте баня“)
Йохан Лорбер, Берлин – пърформанс „Тарзан“, (фасада на ГХГ – Пловдив);
видео творби (витрини на главната улица)
Марина Попска – „Идеалът“, арт инсталация, обекти от филц (разкопки пред Централна поща)
Сандро Арабян – „В началото“, фото инсталация (подлез Тунела – север)
Севдалина Кочевска – „bad Beuys“, неон (централна витрина на ГХГ – Пловдив); „Връзки“, арт инсталация-пърформанс (разкопки пред Централна поща)
Цветан Кръстев – „Игра с морето“, видеоинсталация (фонтана с пеликаните); видео творби (витрини на главната улица)
Герила акции в публично пространство с видеа на Йохан Лорбер и Кирил Кузманов

Куратор Йоханнес Артинян

ВЪВЕДЕНИЕ
Изкуството, или казано по-непретенциозно, „художествените намеси“ в публична градска среда са сред най-ранните форми на човешка артистична дейност. Практически рисунките в пещерите (пра-пра родителите на днешните графити) са били някаква форма на публично общуване чрез изкуство. Хронологически те предхождат приетите днес за класически галерийни и музейни формати. Модерното, или по-точно съвременното разбиране на понятието, датира от средата на 20-век. Две от основни характеристики на този тип проекти са демократичността и социалната им ангажираност. В този контекст термините демократично и социално следва да се разбират в най-широкия им смисъл. Тази година се навършват 100 години от рождението на един от най-влиятелните и значими творци на 20 век - Йозеф Бойс. Основната концепция-идея на Бойс може да бъде обобщена:
„независимо от своя произход, култура, сексуална ориентация, образование или професия всеки е творческа личност по рождение, той може да формира и трансформира собствения си живот и обществото, в което съществува.“
Колкото и идеалистични да изглеждат тези мисли днес, художествените намеси в публичното пространство директно и/или опосредствено влияят и променят социалната среда. Именно тази тяхна характеристика е в основата на идеята за проекта CONTEXTUS.

ПРОЕКТЪТ
CONTEXTUS включва серия от арт инсталации и акции на съвременни артисти, които ще се реализирани в Пловдив през 2021 г. Проектът не цели да вкара авторите в тесни формални или концептуални рамки. Целта е артистите да развият проектите си в контекста на публичното пространство (архитектурно, социално и времево).
Латинската дума CONTEXTUS, която най-общо може да се преведе „връзка, съгласуваност“, илюстрира търсената в проекта взаимообвързаност между среда (като архитектурна и социална даденост) и намеса-изкуство.
Друг важен аспект, който отново препраща към Бойс, е неизбежната „интерактивност“. Поставен в публичното пространство художественият обект/акция предизвиква реакция.
Тези реакции могат да бъдат от различен характер:
- директни, когато зрителят със своите действия пряко участва в художествения процес,
- косвени, когато промените в средата водят до промяна на поведението,
- на мисловно ниво, когато даденият художествен обект предизвиква определени разсъждения, надхвърлящи самия обект-намеса в естетическия му смисъл. И т.н.
Отделните прояви (инсталации, пърформанси и т.н.) ще се реализират в различно време и на различни места в Пловдив. Това ще позволи проектът да е фокусиран върху всяка отделна акция и съответно да предизвиква обществено внимание в по-голям времеви период.

Седмицата на съвременното изкуство е проект на Сдружение „Изкуство днес“, член на международната мрежа от немски културни общества в чужбина на Гьоте-институт.

С подкрепата на: Община Пловдив, Гьоте-институт, Национален фонд „Култура“, Градска художествена галерия – Пловдив


Медийни партньори: BNT2, въпреки.com, Katra FM, Под Тепето, Медия Кафе, Капанаata
Сдружение „Изкуство днес“

АРТ ПОЗИТИВ 2021

[Не]реалност

виртуален тур

ata
Сдружение „Изкуство днес“

АРТ ПОЗИТИВ 2021

Галерия Капана
Пловдив, ул.„Райко Даскалов“ №29

17март-10 април,2021
Откриване 17 март, 17:00-20:00 часа


Работно време:
вторник-неделя от 10:00 до 18:00 ч.
почивен ден: понеделник.

След четиригодишно прекъсване любимият проект на пловдивчани се завръща с изложбата [Не]реалност

Участници: Албена Михайлова, Весела Статкова, Велина Христова, Евгени Младенов, Евелина Кокоранова, Емил Миразчиев, Ива Вачева, Ивелина Иванова, Надя Генова, Осман Юсеинов, Севдалина Кочевска, Соня Митова, Стилианос Григориадис, Тихомир Тодоров, Трендафила Трендафилова, Харита Асумани, Цветанка Борнoсузова, Цветелина Ангелова, Явор Костадинов.

Тази година с нова сила ни изправя пред въпроси с житейски характер, засягащи не само чисто физическото ни оцеляване, но и всичките ни навици и представи за самото ни съществуване в света. Все повече и повече мястото ни на сигурност, комфорт и дори развлечение се измества от реалното към виртуалното. Там ли се крие единствената възможност за близост, присъствие и съпричастност? До колко реалното може да стане виртуално и това задоволява ли човешките потребности към света? Все пак етимологически думата „виртуално“ произхожда от латинското - virtualis, което може да бъде преведено като добродетел, сила, ефикасност и още от средновековието има значението на нещо „като истинско“, което има такава същина и ефект, но не е всъщност такова, защото няма физическа или онтологична реализация. Така виртуалното може да бъде описано и като една чиста потенциалност, която седи в динамично положение спрямо актуалното. От там и философията разглежда мисълта като първата въобще породила се виртуалност, която надхвърля телесното и така осъществява полето на духовното.
Именно защото самото изкуство е своеобразен тип виртуалност, то концептуализира реалност, надхвърляща същността на самата предметност. От друга страна присъства и разсъждението върху сегашната действителност на човечеството, в която виртуалното едновременно е ултимативната възможност за сливане и голямата пропаст на отдалечаването, поради самия факт на своята „не-реалност“.
Текст: Калина Пейчева

Изложбата се осъществява със съдействието на Министерство на културата

Медийни партньори: БНТ 2, Katra FM, MediaCafe

Арт Позитив е проект на Сдружение „Изкуство днес“, член на международната мрежа от немски културни общества в чужбина на Гьоте-институт.

ataСдружение „Изкуство днес“

Център за съвременно изкуство – Пловдив

Отворена покана

Артисти работещи в Пловдив са поканени да представят проект за изложбата [Не]реалност, четиринадесето издание на АРТ ПОЗИТИВ, което ще се проведе от 17 март до 10 април 2021г. в галерия Капана, Пловдив. Който има желание да представи проект, молим да изпрати заявка на office@arttoday.org, за да получи подробна информация. Проекти се приемат до 10 януари 2021 година.
Архив страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Седмица на Съвременното Изкуство:

Aрт Позитив:

Фронт за Комуникация - Проект за нови медии и теория

 Критика на чистия образ - между ментето и цитата

 

Гостуващи изложби:

 

© Сдружение Изкуство Днес 2009

xhtml nosp