titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Настоящи събития:

ataСдружение "??зкуство днес"
събира предложения за участие
в петото издание на АРТ ПОЗ??Т??В - един проект, представящ съвременно изкуство от автори, които са родени, учили, живеят или творят в Пловдив.

Темата на Арт Позитив 2009 е „СЛАДКО” – по идея на Севдалина Кочевска.
Участието става чрез селектиране на авторски проекти и включва всички форми на изразяване в областта на съвременното изкуство – обект, инсталация, пърформанс, видео, саунд, фотография, живопис, текст, нови медии ...
Моля, изпращайте ва??ите проекти на ел.поща: office@arttoday.org или в офиса на сдружение „??зкуство днес” на ул. „Константин Стоилов” №36, Пловдив 4000.

Краен срок за получаване: 1-ви МАРТ 2009 г.

За повече информация: office@arttoday.org; 032/638868


ataСдружение „??зкуство днес” представя
в Център за съвременно изкуство – Пловдив
Баня „Старинна”

Mултимедийна изложба "Република на разнолики култури"
15-24 октомври 2008

??зложбата включва най-ценните съкровища на книжовността на Жечпосполита, съхранявани в архивите на Народната библиотека във Вар??ава. Тя представя историята на толерантността и съвместното съществуване на различни народности на територията на І-та Полска република.

Организатори: Община Пловдив и Полски институт София, с участието на Посланика на Република Пол??а в България Н.П. Анджей Папйеж


ataСдружение „??зкуство днес” представя
в Център за съвременно изкуство – Пловдив
Баня „Старинна”

ЧЕТ??Р?? ТАНЦОВ?? СПЕКТАКЪЛА в една вечер „Джелсомина, Джелсомина”, по музика на Нино Рота, хореография Ана Карака??ева, танцува Деница Герджикова
„Ди??ай”, по музика на Ласа де Села, моноспектакъл на Ана Карака??ева
„??скрила”, моноспектакъл на Милена Дъбова
„Грасиас” музика Барнакустика, хореография Ана Карака??ева, танцуват Деница Герджикова, Милена Дъбова и Ана Карака??ева.


02.10.2008 /четвъртък/, 19.00 ч.
03.10.2008 /петък/, 19.00 ч.


Спектакълът „ГРАС??АС” е причината три танцьорки от Пловдив да се установят за известно време в родния си град и да създадат танцова компания и ??кола за съвременни танци „ФР??ДА”.

Вход: 5 лв.


ataСдружение "??зкуство днес"
Център за съвременно изкуство

и Мобилтел

Ви канят на 12 септември 2008, от 18.00 часа
в Център за съвременно изкуство – Баня Старинна, Пловдив

на среща с Марк Гльоде, куратор за видео и фотография на Арт Базел 2008, който ще представи своя селекция на филми

Марк Гльоде е куратор, критик и преподавател по кино. Неговата работа е винаги обърната към специфичната роля на изкуството и киното в (пост-)модернизма и връзката им с други медии. Той се интересува по-специално от връзката между изкуство, кино и архитектура. В този уорк??оп той ще покаже исторически и нови експериментални филми и ще фокусира върху въпроса „как отно??енията стават форма”


ataСдружение "??зкуство днес"
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня "Старинна"

ХIV-то издание на СЕДМ??ЦА НА СЪВРЕМЕННОТО ??ЗКУСТВО
Проект на Сдружение „??зкуство Днес”

издание 2008 г.
Н У Л Е В А
Г Р А В ?? Т А Ц ?? Я

архитектура на социалното пространство
Кураторска концепция: Бетина Щайнбрюге и Весела Ножарова

05.09 - 10.10.2008

НУЛЕВА ГРАВ??ТАЦ??Я
Архитектура на социалното пространство
??зложбата „Нулева гравитация” си поставя за цел да изследва обществото през призмата на архитектурата на социалното пространство. Живеем във време, в което социалните, моралните или политическите аргументи са трудно приложими, а усещането за колективна идентичност отсъства. Фрагментарността на колективното познание и светоусещане, причинена от настъпилите трансформации в общественото съзнание, водят до загуба на здрави основи и липса на обща идея за това, как бихме искали да живеем заедно.
По тази причина в архитектурата, както и в изкуството, много артисти се опитват да отидат отвъд стабилността на „гравитацията”, задавайки си въпроси за това, какво означава днес да живеем заедно.
Градовете са места на съвместното социално общуване. Градът и неговите фасади говорят много за състоянието на обществото. ??зграждането на градските инфраструктури се базира, както на обществения консенсус, така на идеята
за създаването на един представителен продукт. В основната си част тези репрезентативни градски проекти са базирани на гражданския процес и са изградени на базата на обществената активност и ??ирок консенсус. Представителността и реалността често губят своите очертания. Но градовете са много повече от продукт, предназначен за продан. Те са в най-голяма степен исторически места, култивиращи идеи през времето. Особено през 20-ти век, когато върху сградите на европейските градове оставят своя отпечатък епохите на модернизма, фа??изма, военните години, сталинският период, студената война и капитализмът.
В постоянен ритъм, диктуван от разру??ения, планиране и ново строителство, повечето от градовете изграждат своя образ, като своеобразен конгломерат от нелогични идеологически елементи, в които се оглежда историята.
Културните промени, формулирането на идентичност и новото мястото, което държавата и различните генерации, които живеят в нея, заемат са видими в „застроеното пространство”. Градските трансформации следват стъпка по стъпка социалните и културни промени и подчертават специфичната идентичност на града.
??зложбата събира в едно различни сюжети, които водят началото си от някога??ните утопични идеи, рефлектиращи върху дне??ната ситуация и превръщащи се във вдъхновение за утре??ния ден. Неминуемата необходимост от концептуална ре-дефиниция на понятието “локално” и неговия потенциал поставя началото на дебати, свързани с новите импулси и желания, касаещи най-критичните въпроси на съвременното общество.

В партньорство с: Гьоте ??нститут България и Община Пловдив
С подкрепата на: Център за срещи на провинция Саксония-Анхалт в Пловдив и IFA (Institut fur Auslandsbeziehungen)
Архив страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Седмица на Съвременното Изкуство:

Aрт Позитив:

Фронт за Комуникация - Проект за нови медии и теория

 Критика на чистия образ - между ментето и цитата

 

Гостуващи изложби:

 

© Сдружение Изкуство Днес 2009

xhtml nosp