titul
ВРЪЗКИ

Организации и артисти, работещи в сферата на съвременното изкуство и нови медии.
Ако смятате, че тук трябва да има линк към вашия сайт или страница, моля пишете на office@arttoday.org

Български сайтове:

ruf-award.org - Награда за българско съвременно изкуство

cult.bg - Портал за култура

experement.org - Network buffer for contemporary art

bpm.cult.bg - Зона за хиперкултура

ata.cult.bg - Център за съвременно изкуство - София

www.redhouse-sofia.org - Център за култура и дебат

www.pro-helvetia.bg - Швейцарсйка културна програма за България

www.goethe.de/sofia - Гьоте институт - София

www.afbg.org - Алианс Франсез България

www.edno.bg - Списание ЕДНО

 

Чуждестранни сайтове:

www.mediascot.org - New Media - Scotland

http://borderlines-fr.com - Borderlines visualart

www.fournos-culture.gr/english/about - Fournos-new Media Art Center - Athens

www.kuda.org - Kuda.org - Novi Sad - Serbia and Montenegro

www.icca.ro - International Center for Contemporary Art - Bucharest - Romania

http://www.remont.co.yu - REMONT - independent artistic association, Belgrade, Serbia and Montenegro

 

новини и събития | за нас | екип | лаборатория | партньори | връзки | контакт

© Сдружение Изкуство Днес 2007